O parafii

Podstawowe informacje

 • Terytorium

  Kostrzyn nad Odrą – 8475, Dąbroszyn – 600 (5 km), Żabczyn – 25 (4 km)

 • Odpust

  Święto NMP Matki Kościoła

 • Data erekcji

  16-06-1946

 • Liczba wiernych

  9300

 • Kościoły filialne

  Dąbroszyn – kościół pw. św. Józefa

Kancelaria parafialna

 • Godziny otwarcia

  Wtorek: 16.00 – 17.15<br /> Czwartek: 8.00 – 9.15<br /> Sobota: 11.30-13.00

 • Nauki - Sakramenty

  Przed Chrztem: I, II, III sobota, 19:00<br /> Przed Bierzmowaniem: grupa starsza – 2 niedziela miesiąca, godz. 12.30; grupa młodsza – 3 niedziela miesiąca, godz. 12.30<br /> Przed I Komunią: 1 niedziela miesiąca, godz. 11.00

 • Katolicka Poradnia Rodzinna

  WTOREK: spotkania proszę umawiać telefonicznie – z panią Pauliną Butylińską – tel. 509 816 150 lub z panią Haliną Kochanowską

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.” (Mt 28,19n)

***

„Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15n)

Kodeks Prawa Kanonicznego o sakramencie chrztu świętego:

Kan. 849. Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kan. 868 § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 • 1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
 • 2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

Kan. 872. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • 1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • 3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • 4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Wymagane dokumenty oraz dyspozycje:

 • 1) Akt urodzenia dziecka z USC
 • 2) w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą wymagane są trzy spotkania przygotowawcze – katechezy przed chrzcielne. Odbywają się one w 1, 2 i 3 sobotę miesiąca o godz. 19.00 w salce obok kancelarii. Na te spotkania zapraszamy osoby, które nie były dotąd chrzestnymi oraz rodziców, którzy po raz pierwszy proszą o udzielenie chrztu swoim dzieciom.

Rodzice dziecka dostają:

 • 1) Kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź ojca/matki przed chrztem św.; podobnie chrzestni). Należy pamiętać, że chrzestnymi mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy, którzy przystąpią do spowiedzi świętej i komunii świętej. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania ze spowiedzi świętej.
 • 2) Kartki do spowiedzi świętej dla chrzestnych (Jeżeli chrzestny nie jest z parafii, gdzie będzie udzielany chrzest, to ze swojej parafii zamieszkania chrzestny ma dostarczyć Zaświadczenie, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym (na Zaświadczeniu powinna być podana informacja o otrzymaniu sakramentu bierzmowania)
 • 3) Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu sakramentalnego (kościelnego), to nie mogą przystąpić do spowiedzi św. i komunii świętej

W parafii NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą sakramentu Chrztu  udziela się w terminach dogodnych dla rodziców i dziecka, które ma być ochrzczone przy uwzględnieniu innych aktywności duszpasterskich: m. in. Mszy św., nabożeństw etc.

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 – § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty.
 2. Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej.
 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 4. Metryka chrztu św. do ślubu, jeżeli chrzest św. był udzielany poza parafią gdzie ma być zawarty sakrament małżeństwa; data wydania dokumentu – nie może być starsza niż pół roku przed datą ślubu.
 5. Jeżeli ślub ma być tzw. Konkordatowy, to trzeba dostarczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące).

Narzeczeni otrzymują:

 1. Kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna: pierwsza lub druga).
 2. Kartki do Poradni Rodzinnej.
 3. Formularz do zapowiedzi (jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie udzielany sakrament małżeństwa).
 • Narzeczeni mając ustaloną datę i godzinę ślubu kontaktują się z organistą i kościelnym (siostra zakrystianka) w celu umówienia się co do asystowania przy ich ślubie (praktykuje się składanie ofiary organiście za granie, s. zakrystiance na kwiaty itp.)

Msze Święte i Spowiedź

Msze Święte w dni powszednie
7:00, 18:00

Msze Święte w Niedziele i Święta 
7:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (Lipiec, Sierpień także o godz. 20:00)

(Dąbroszyn – 8:00, 11:00)

Spowiedź
w dni powszednie: pół godziny przed Mszą

w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św.

Spowiedź i Adoracja
I Czwartek i I Piątek miesiąca – 17:00 – 18:00

Nabożeństwa

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
I Sobota miesiąca – godz. 6:15

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Środa – godz. 18:00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Piątek – godz. 15:00

Nabożeństwo Różańcowe
Październik – godz. 17:30

Modlitwa brewiarzowa
Czwartek – godz. 6:45, 18:00

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

13.10.2013 Plac Wojska Polskiego – Kostrzyn nad Odrą

O Maryjo, Dziewico, Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Królowo Pokoju, Ucieczko grzeszników, poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy nasze mieszkania i rodziny, nasze parafie i nasze Miasto.

Niech do Ciebie należą nasze serca i dusze! Odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Maryjo, obietnice złożone przy Chrzcie św., przy pierwszej Komunii św. i Bierzmowaniu. Przyrzekamy odważnie wyznawać wiarę katolicką, żyć według jej zasad i bronić jej. Przyrzekamy, zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie niedzieli i świąt, żyć w stanie łaski uświęcającej, często przystępować do Sakramentów św., spowiedzi i Komunii św., dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, praktykować Adorację Najświętszego Sakramentu, czytać Pismo Św.

Królowo Różańca świętego przyrzekamy modlić się i pokutować, często odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, za pośrednictwem Twego Niepokalanego Serca –troszczyć się o królowanie Najświętszego Serca Jezusowego w naszych domach i rodzinach. Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę, wszystkie modlitwy, prace, radości i cierpienia. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą i dla Ciebie. Obdarz święty Kościół pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu, szerzącej się demoralizacji. Umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską. Maryjo, Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Prowadź nas do Chrystusa, Twego Syna, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu.

Niepokalane Serce Maryi – Wybaw nas
Od lekceważenia Bożych Przykazań – Wybaw nas
Od działania złego ducha w rodzinach i parafiach – Wybaw nas
Od grzechów przeciw Duchowi Św. – Wybaw nas
Od walki z Kościołem, religią i rodziną – Wybaw nas
Od grzechów przeciw życiu – Wybaw nas
Od grzechów przeciw miłości Boga i bliźniego – Wybaw nas
Od nałogów pijaństwa, narkomani i rozwiązłości – Wybaw nas
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym i państwowym – Wybaw nas
Od wyludnienia Narodu Polskiego – Wybaw nas
Od deprawowania sumienia dzieci i młodzieży – Wybaw nas
Od powietrza, ognia i wojny – Wybaw nas

Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy Ojca św. Franciszka, Biskupów, zawierzamy i poświęcamy swoje życie, sprawy Parafii, Miasta i Kościoła. Powierzamy Kapłanów, Siostry zakonne, kleryków, nowe powołania kapłańskie i zakonne, Rodziny, dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze i samotne, grupy modlitewne w parafii, grupy zawodowe i wszystkich pracujących, instytucje samorządowe, kombatantów, Sybiraków chorych i zapomnianych. Bądź zawsze dla nas Matką i Przewodniczką po drogach ziemskiego życia. Prowadź nas do nieba, do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wypraszaj łaskę nawrócenia grzesznikom. Gromadź nas wokół Twojego Syna w świątyniach. Ratuj dzieci, młodzież i rodziny. Chorych umacniaj. Umierającym daj nadzieję i pociechę w sakramentach św. Chroń każdego z nas przed popełnieniem grzechu ciężkiego, przed utratą łaski uświęcającej, otocz swą Matczyną opieką wszystkie swoje dzieci.

Amen.

Historia

Parafia powstała prawdopodobnie w XII w. Budowę pierwszego kościoła w Kostrzynie p.w. NMP rozpoczęto w połowie XIII w. Pierwsza o nim wiadomość pochodzi z 1396 r. Patronat nad parafią mieli najpierw templariusze od 1262 r., margrabiowie brandenburscy od 1328 r, rodzina Wedel od 1397 r. W 1402-1454 r. przeszła w posiadanie Krzyżaków, a później znów margrabiów. Proboszcz W. Kielmann przeszedł w 1536 r., na protestantyzm i został z ramienia margrabiego Kostrzyna superintendentem wizytującym kościoły katolickie – bez zgody biskupa lubuskiego. Do 1945 r. kościół mariacki był zbórem luterańskim, zniszczony w 1945 r. W 1858 r. Misja z Neuzelle tworzy na tym terenie ośrodek życia katolickiego. Zbudowano kościół p.w. św. Mainulfa w 1861 r., a parafię erygowano w 1868. Również i ten kościół został zniszczony w 1945 r.

W miejscowym garnizonie wojskowym w XIX w. służyło wielu Polaków, stąd zachodziła potrzeba obsadzania parafii księżmi znającymi język polski. Pierwszym z nich był ks. A. Januszkiewicz. Przez pewien czas mieszkał w Kostrzynie ks. Kazimierz Rolewski, późniejszy rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu, kandydat na ołtarze. Po działaniach wojennych życie religijne miasta skupiło się przy jedynej ocalałej od zniszczeń małej kaplicy poprotestanckiej. Od początku trwały starania o pozwolenie na budowę nowej świątyni, lecz władze państwowe ustawicznie odmawiały.

Dopiero w latach 1974-1978 wybudowano kościół. Był to pierwszy kościół w diecezji wybudowany od podstaw. Budowniczym był ks. kan. Franciszek Skałba. Dekretem bp Józefa Michalika z parafii tej została wydzielona nowa parafia p.w. MB Rokitniańskiej.

Duszpasterze

ks. kan. dr Radosław Gabrysz

Proboszcz

ks. Dominik Orlicki

Wikariusz

ks. Adam Wójcicki

Wikariusz

Kościół filialny w Dąbroszynie

fot. Beata Zbonikowska

Kościół pod wezwaniem św. Józefa, budowany w latach 1825-1828, poświęcony został 15.09.1946 r., odpust jest 19 marca na św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Za korpusem kościoła, po stronie wschodniej usytuowana jest zakrystia – historyczna kaplica grobowa rodu von Donhoffów. W północnym ramieniu transeptu, pełniącego funkcje mauzoleum rodu von Schöningów, umieszczone są monumentalne pomniki epitafijne: Hansa Adama II (zm. 1696) i Johanny Margarethe Luise von Pollnitz (zm. 1698) oraz ich syna Johanna Ludwiga (zm. 1713). Naprzeciw, w południowym ramieniu transeptu, znajduje się empora kolatorska z klasycystycznym piecem, poniżej zejście do kolebkowo sklepionej krypty, zawierającej sarkofag Hansa Adama II von Schoninga i ekspozycję detali z sarkofagów przedstawicieli rodów dąbroszyńskich – von Schöningów i Wreechów. Po zachodniej stronie nawy umieszczona jest empora oparta na słupach i przylegająca do ściany zachodniej oraz północnej i południowej. We wschodniej części świątyni mieści się sanktuarium ze współczesnym ołtarzem.

Pierwszy kościół dąbroszyński, zrealizowany w XVII wieku, został wzniesiony na planie krzyża równoramiennego – greckiego. Kościół w założeniu był świątynią pełniącą funkcje mauzoleum rodowego. Kościół został jednak doszczętnie splądrowany przez wojska rosyjskie po bitwie pod Sarbinowem w 1758 roku.

Przed drugą wojną światową, obok pomników epitafijnych i sarkofagów znajdujących się w krypcie, reliktem pierwotnego wyposażenia pozostawała misa z chrzcielnicy z końca XVII w. oraz dwie osiemnastowieczne chorągwie o charakterze żałobnym. W mauzoleum znajdowały się także dwie drewniane tablice epitafijne przedstawicieli rodu von Schöningów oraz tablice heraldyczne.

W latach 1825-28 przebudowano kościół w stylu neogotyckim według projektu – jak podaje Theodor Fontane – samego Friedricha Schinkela. Przyczyną przebudowy kościoła dąbroszyńskiego były przede wszystkim względy estetycznoideowe. Obok powszechnie panującej wówczas mody na neogotyk. Wieża kościelna w obrębie założenia rezydencjonalnego posiada znaczenie symboliczne, oznacza bowiem władzę feudalną fundatora.

Kościół dąbroszyński znajdował się pod patronatem właścicieli dóbr dąbroszyńskich aż do zakończenia drugiej wojny światowej. Następnie został przejęty przez Kościół katolicki i konsekrowany pw. św. Józefa jako kościół filialny parafii kostrzyńskiej.

[B.S.]

adminO parafii