Parafialny zespół CARITAS

Caritas na terenie Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej powstał w 1990r. Działalność i funkcjonowanie Caritas opiera się na statusie nadanym w 2004r. przez J.E. Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania (par.5 statutu).

Do zadań Caritas należy niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. W strukturze Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej podstawową jednostką organizacyjną jest Parafialny Zespół Caritas.

Przy parafii NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą powstał on w 2003r. Przewodniczącym PZC jest ks. prałat Wojciech Skóra. W skład zarządu PZC wchodzą: prezes- Małgorzata Zagacka, wiceprezes- Urszula Wolnowska, skarbnik- Krystyna Żołna, sekretarz- Irena Gierłach, członkowie- Walenty Bosy, Regina Szczepankiewicz, Magdalena Mumot i Małgorzata Witka.

Wolontariat stanowią uczniowie Gimnazjum nr 1. Opiekunem jest siostra Katarzyna. Do wolontariatu młodzieżowego należą uczniowie z Zespołu Szkół, który prowadzi pani Katarzyna Neumann.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła zajmuje się – udzielaniem pomocy żywnościowej osobom najuboższym- projekt PEAD; organizacją i przeprowadzaniem zbiórek świątecznych; wydawaniem paczek żywnościowych rodzinom potrzebującym z okazji świąt; współprowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci; rozprowadzaniem świec bożonarodzeniowych i chlebków wielkanocnych; pozyskiwaniem środków finansowych z dotacji, zbiórek pieniężnych, rzeczowych i darowizn na działalność PZC.

Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i dlatego można przeznaczyć 1% z podatku osobistego na Caritas i uwzględnić to w rozliczeniu rocznym. Dokładne informacje są na plakatach i ulotkach.

Osoby chętne o otwartych i wrażliwych sercach zapraszamy do pracy w PZC oraz w wolontariacie!

Wolontariusze

Patrycja Kwiecień
Magdalena Żarska
Anna Kowalewska
Sandra Ginter
Agata Bykowska
Paula Krawczyk
Katarzyna Jaroszewska
Angelika Krynicka
Ola Ratajczak
Karolina Kotlińska
Ewelina Sobczak
Maja Głuszko
Magdalena Galińska
Martyna Danek
Daria Karnacz
Martyna Romaniuk
Kamila Towarnicka
Ola Zapała
Albert Linnert
Joanna Jaszewska
Ewelina Gronczakiewicz
Monika Kuca
Kamila Śliwińska

Patrycja Szczotko
Dominika Bernacka
Natalia Kmieć
Natalia Szabłowska
Mateusz Gotowicki
Kaja Świerczyńska
Miłosz Tąkiel
Iza Grzegorczyk
Marcin Podlodowski
Magdalena Zawadzka
Aleksander Korzeniewski
Mateusz Nowak
Weronika Potomska
Paulina Bełczącka
Katarzyna Krupa
Patrycja Czapaluk
Daniel Cieślak
Adrian Zdanowski
Bartek Szulczewski
Marcin Harasim
Leo Wróbel
Krzysztof Pawełczuk
Przemek Górni

Krzysztof Bezpalko
Michał Pałczyński
Krzysztof Kotecki
Joanna Cicha
Ewa Muszyńska
Jan Romanicz
Sylwia Maj
Dominika Kolasa
Bartek Marzec
Ks. Wojciech Skóra

Parafialny zespół CARITAS