Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Serdecznie zapraszamy członków Straży Honorowej NSPJ na spotkania!

1 piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Straż Honorowa w Kostrzynie nad Odrą zaczęła się kształtować na przełomie lat 1965/66 przy kaplicy parafialnej pw NSPJ. Inicjatorką i pierwszą zelatorką była śp. Zofia Borkowska, przedwojenna członkini Straży Honorowej. Pierwszy piątek stycznia 1966 roku przyjęto jako dzień powstania wspólnoty i tworzyło ją 16 osób. W 1976 roku zelatorką (obecną do dzisiaj) została p. Maria Cholewicka. Nawiązała współpracę z SS Wizytkami w Krakowie; dostawała „Wiadomości Strażowe” i materiały formacyjne pomocne w ożywieniu kultu NSPJ. W 1983 roku w nowym kościele pw NMP Matki Kościoła Zegar Straży Honorowej został powieszony na ścianie w głównej kruchcie. W latach 1986-1990 nastąpił znaczny wzrost liczebności (ok. 90 członków) i działalności Straży Honorowej. Począwszy od I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę w 1986r, z pełnym zaangażowaniem członkowie uczestnicza we wszystkich zjazdach i pielgrzymkach Straży Honorowej,
a przedstawiciele w rekolekcjach zamkniętych organizowanych przez SS Wizytki. W tym czasie bardzo widocznie zaznacza się udział Straży Honorowej w życiu parafii. We współpracy z innymi grupami corocznie organizują spotkanie opłatkowe w święto Trzech Króli. Czynnie biorą udział w peregrynacji Różańca św. w naszej parafii oraz koronacji obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Od kwietnia 1990r została ustalona stała pierwszopiątkowa godzina adoracji NSPJ, a od września 1990r także w pierwszy czwartek miesiąca. W czerwcu 1990 r. wspólnota aktywnie uczestniczyła w I Kongresie Straży Honorowej NSPJ i Ogólnopolskiej Pielgrzymce.
We wrześniu 1990 r. odbyła się  III Diecezjalna Pielgrzymka Ziem Zachodnich i Północnych Straży Honorowej NSPJ w Kostrzynie nad Odrą. Była ona szczególna dla członków Straży. Otrzymano telegram z serdecznym błogosławieństwem dla wszystkich pielgrzymów od ks. kard. F. Macharskiego, a ks. Bp Paweł Socha poświęcił nowy sztandar. Straż Honorowa aktywnie zaangażowała się w pozyskanie funduszy na obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa prof. E. Plewy-Hoffman, który został poświęcony 6.04.1997 r.

W 1997r odbył się Kongres Eucharystyczny i spotkanie z Janem Pawłem II w Gorzowie Wlkp. gdzie delegacja Straży Honorowej wręczyła Księgę Darów Duchowych. Z okazji kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej Straż Honorowa przez cały kwiecień 2000 r. prowadziła koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Z okazji Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa poświęcono tablicę i odbył się pierwszy festyn parafialny. Straż honorowa corocznie angażuje się w prace przy festynie. W czasie nawiedzenia Relikwii Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich w kwietniu 2002 r., Straż Honorowa prowadziła modlitwy i „trzymała straż”. Jednym z największych wydarzeń w życiu strażowym była peregrynacja relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque 26-28 czerwca 2009 r. W tych dniach wspólnie modlili się członkowie Straży Honorowej i czciciele Serca Jezusowego z całego dekanatu i zaprzyjaźnionych Ośrodków. W szczególny sposób modliliśmy się o beatyfikację założycielki Straży siostry Marii od Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jest to może telegraficzny skrót historii i działalności Arcybractwa Straży Honorowej w naszej parafii. Członkowie Straży aktywnie uczestniczą w codziennym i nie tylko modlitewnym życiu wspólnoty parafialnej. Niech żyje Jezus zawsze w sercach naszych!

Zelatorka Straży Honorowej NSPJ
Maria Niedźwiecka

adminArcybractwo Straży Honorowej NSPJ